Görevler

Anasayfa \ Görevler 1907 16.Oca.2020
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Orman Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İşletme Fakültesi
Teknoloji Fakültesi
Teknik Eğitim Fakültesi
Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Düzce Meslek Yüksekokulu
Akçakoca Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ormancılık Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü
Teknoloji Transfer Ofisi Koorinatörlüğü
Teknopark Koordinatörlüğü
Kariyer Yönetimi ve Kişisel Gelişim Koordinatörlüğü
Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sanayi ve İş Dünyası İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSİMER)
Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM)
Yönetim ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (LİDERİM)
Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Psikolojik Danışman ve Rehberlik Birimi
Öğrenci Toplulukları
Rektörlük Makamı tarafından verilecek diğer görevler