Küresel İklim Değişikliği Ve Akçakoca’nın Geleceği Paneli

Haz 10

Akçakoca Kent Konseyi ve Düzce Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi (DÜ-BİYOM)’un birlikte düzenlemiş olduğu “Küresel İklim Değişikliği ve Akçakoca’nın Geleceği” paneli Dünya Çevre Günü’nde (05 Haziran 2013) Akçakoca Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi.

Panel  Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK, Akçakoca Kaymakamı Aykut PEKMEZ, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mürsel ÖNER, Türkiye Arı yetiştiricileri birliği Genel Sekreteri ve Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer KABA, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa KARAKAŞ, siyasi parti temsilcileri, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve Akçakoca halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmalarını Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK ve Biyolojik Çeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi (DÜ-BİYOM) Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Akif KETEN’in yaptığı panelde Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK Akçakoca Kent Konseyinin kuruluş amaçlarının en başında halkta küresel İklim değişikliği bilincinin yaratılması olduğunu ve Akçakoca için gelecek planlamalarımızı yaparken küresel iklim değişikliğinin etkilerinin biz yöneticiler tarafından hesaplanması gerektiğinin önemini dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Akif  KETEN ise Dünya Çevre gününün öneminden ve üniversitemizin ve merkezimizin Küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vereceğini belirtti.

Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Başaran DÜLGER’in başkanlığında yürütülen panelde, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama Araştırma Merkezi (DÜ-BİYOM) Müdür yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU tarafından küresel iklim değişikliği ve Akçakoca balıkçılığının geleceği ortaya kondu. Balıkçılıkta yaşanan birçok değişimin sebebinin aslında küresel iklim değişikliği olduğu ve Akçakoca sahillerinin deniz koruma alanı kapsamına alınmasının Akçakoca’nın balıkçılığı başta olmak üzere tüm Karadeniz balıkçılığının geleceği için Akçakoca’yı önemli bir konuma taşıyacağı dile getirildi.

Yrd. Doç Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA tarafından önce dünyada sonra Ülkemiz ve Düzce’de iç sularımızın küresel iklim değişikliğinden kaynaklı gelecekte yaşaması beklenen olumsuzluklar ortaya koyuldu.Bu olumsuzluklarla mücadelenin, su kaynaklarının kontrollü ve akılcı kullanılmasından, etkin atık su yönetiminden, AB-Su Çerçeve Direktifi (WDF, 2000), NATURA 2000, direktiflerine uygun yönetim planları oluşturulmasından, yeraltı suyunun bilinçsiz kullanımının engellenmesinden, yetiştiricilik amacıyla yabancı türlerin kontrolsüz taşınmasının önlenmesinden, sera gazlarının emisyonunu azaltıcı önlemler alınmasından, tarımda aşırı suni gübre ve zirai ilaç kullanımının engellenmesinden, deterjan kullanımına kısıtlama ve en önemlisi de toplumsal duyarlılığı artırıcı girişimlerden geçtiği belirtildi.

Konuyla ilgili fındık tarımının gelecekte şimdiye kadar karşılaşılmayan tarım zararlılarıyla karşılaşabileceği ve mevcut fındık zararlılarının miktarlarında ve verdikleri zararlarda artışlar gözlenebileceği, fındık tarımının geleceğinin etkin planlanması için bu konular üzerine bilimsel çalışmaların yapılması gerektiği Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyemiz Yrd Doç Dr. Barış GÜLCÜ tarafından ortaya kondu.

Düzce üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyemiz ve DAGEM (Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi) Müdürümüz Yrd Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU tarafından Küresel iklim değişikliğinin dünyada ve bölgemizde görülen arı ölümleri, hastalıkları ve arı yetiştiriciliği üzerine olumsuz etkilerini ortaya koydu. Küresel iklim değişikliğinin bitki florasını önemli derecede tahrip ettiği ve bunun aracılığı doğrudan etkilediği belirtildi.

Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim üyesi, Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arif GÜNGÖR tarafından Küresel iklim değişikliğinin gelecekte Akçakoca turizmini ne boyutta etkileyebileceği konularında katılımcılar bilgilendirildi. Küresel İklim değişikliğinin bir taraftan olumsuz etkiler ortaya çıkararak turizm coğrafyasını değiştirirken, diğer taraftan da turistik talep üzerinde değişikliklere sebep olarak turizmin kıyı turizminden alternatif turizm çeşitlerine doğru değişmesine neden olacağını ve bu konuyu Akçakoca’da nasıl avantaja çevirebileceğimizi dile getirdi.