Dünya Coğrafi Sistemleri Günü Sempozyumu

Eki 10

Değerli Mensuplarımız,

Dünya Coğrafi Sistemleri Günü Sempozyumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliği yaptığı “Bugünü anlamak, geleceği paylaşmak” temasıyla 24-25 Kasım 2016 tarihleri arasında ülkemizden ilgili kamu kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversite, firma ve sivil toplum kuruluşları ile Balkan Ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ilgili kamu yöneticileri, akademisyenler, uzman ve teknik personelin katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İki günlük etkinlik süresince Kent Bilgi Sistemleri, İklim Değişikleri, Çevre Yönetiminde CBS Kullanımı, Yerel Yönetimlerde CBS Kullanımı, Planlamada CBS Kullanımı, Doğal Afet Yönetimi ve Afet Risklerinin Azaltılmasında CBS Kullanımı, Akıllı Kentler, Bulut Bilişim ve CBS teknolojileri ile ilgili ülkemiz ve dünyadaki son gelişmelerin yer alacağı teknik-bilimsel oturum, panel ve özel sunumlar ile tüm katılımcıların aydınlanması hedeflenmektedir.

Sempozyuma katılım ücretsiz olup, sözlü bildiri, poster sunumu, stant kurulum talepleri ve kayıtlar ile ilgili tüm güncel bilgiler www.cbsgunu.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.