2651-2815 ISSN’li AURUM Journal of Health Sciences (AJHS-A.J.Health.Sci.)

Eki 11

Değerli Mensuplarımız,

Altınbaş Üniversitesi tarafından “2651-2815 ISSN’li AURUM Journal of Health Sciences (AJHS-A.J.Health.Sci.)” isimli derginin makale kabulüne devam ettiği bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/en/pub/ajhs internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.