Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Ar-Ge Destek Programı 14. Öncelikli Alanlar Çağrısı Yayınlandı

Ağu 27

Değerli Mensuplarımız,

Değerli Akademisyenlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 14.çağrıya çıkmıştır. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2018 18.00’dır.

2018 yılı Öncelikli Konuları:

Öncelikli Konu Grubu

Öncelikli Konular

Proje Ortağı bulunması zorunlu mu?

Destekleme

1. Grup Öncelikli Konular

  • Tarımsal Ar-Ge kurumlarının inovasyon potansiyellerinin belirlenmesi
  • Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikaların ve desteklerin etki analizlerinin yapılması
  • Gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi
  • TAGEM ve bağlı enstitülerinin faaliyetlerine yönelik ilgi kişi, kurum ve kuruluşlarının algılarının tespit edilmesi
  • Türkiye’nin mevcut tarımsal örgüt yapısının ve etkinliğinin incelenmesi ve uygun örgütlenme modellerinin geliştirilmesi
  • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
  • Arı ürünlerinin fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi; yöresel ve ticari değeri olan balların standardizasyonu
  • Türkiye’de seçilmiş ürünlerde (ekmek-un-buğday, kırmızı et, tavuk eti, yumurta, süt, peynir, zeytin-zeytinyağı, fındık, çay, portakal, limon, elma, domates, biber, patates, soğan, kuru fasulye, nohut, mercimek) gıda arz zincirlerinin yapısının (aktörler ve aşamalar, fiyat, maliyet ve marj ilişkileri, çiftçilerin durumu, rekabet ihlalleri) analiz edilmesi ve politika önerileri geliştirilmesi

Zorunlu değil.

Destek Tutarı üst limiti: 400 bin TL

Destekleme oranı: %100

2. Grup Öncelikli Konular

  • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknoloji geliştirilmesi
  • Yeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı maddeleri üretimi

Zorunlu.

Destek Tutarı üst limiti: 3 milyon TL

Destekleme oranı: %70

 

Çağrı dokümanı için :https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri/14.%20%20PROJE%20%C3%87A%C4%9ERISI%20%C4%B0LAN.pdf

 

Başvurularınız için Düzce TTO ile iletişime geçebilirsiniz.

0380 542 15 00-1219

tto@duzceteknopark.com.tr

 

Bilgilerinize sunarız.