Üniversitemizde "Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi" Kuruldu

Tem 03

Üniversitemiz bünyesinde, deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilerek bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerinde kullanımını sağlamak amacıyla Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Uygulama yapacak araştırmacıların, deney hayvanlarıyla yaptıkları bilimsel çalışma süreçlerini evrensel etik ilkelere uygun olarak yürütmelerine olanak sağlayacak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi; eğitim, araştırma ve uygulama projeleri gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütecek Merkezimiz, eğitim ve araştırmalar için uygulama laboratuvar kurma; kurs, seminer ve konferanslar düzenleme; konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanlar hazırlama gibi çalışmalar gerçekleştirecek. Deney hayvanlarının hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yetiştirilmeleri için barınak açma imkanına da sahip olan Merkezimiz, bünyesinde üretilmeyen hayvan tür ve soylarını yurt içi veya yurt dışı yasal üreticilerden temin edebilecek.

Deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşivin de oluşturulacağı Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, faaliyet alanlarına giren konularda gereken alt yapı ve teknik desteği sağlayarak deney hayvanlarıyla ilgili uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütecek.