Staj

Bölümümüz öğrencileri, öğrenim yıllarının son döneminde (sekizinci yarıyıl), kendi belirledikleri ve bölüm staj komisyonunun uygun gördüğü işletmelerde 4 ay süreyle staj yapma imkânına sahiptirler.

Bölümümüzün belirlediği kurallara göre, öğrencilerimiz staj konusunda şu konulara dikkat etmelidir:

  • Staj, sekizinci yarıyılda derslerin başladığı gün başlar.
  • Staj seçmeli ders yerine geçer ve 18 AKTS'dir.
  • Öğrenciler, staj yapmak istedikleri işletmeleri bahar dönemi başlamadan 1 ay önce staj komisyonuna bildirmelidir.
  • Öğrenciler, stajı bitirdikten sonra staj raporu hazırlamalı ve staj bittikten sonraki 5 gün içinde bölüme teslim etmelidir.
  • Staj başarı puanı, iş yerinin vereceği puanın %60'ı, staj komisyonunun staj raporuna vereceği puanın %40'ı alınarak hesaplanır.
  • Stajda başarısız olan öğrenciler tekrar staj yapamazlar. Bunun yerine 18 AKTS'lik (toplamda 3 adet) seçmeli ders almak zorundadır.

Stajla ilgili diğer kurallar için İşletme Fakültesi Staj Sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.