Staj

Bölümümüz öğrencileri, öğrenim yıllarının son döneminde (sekizinci yarıyıl), kendi belirledikleri ve bölüm staj komisyonunun uygun gördüğü işletmelerde fakülte staj komisyonunun uygun gördüğü takvime göre (14 hafta süre ile) staj yapma imkânına sahiptirler.

Bölümümüzün belirlediği kurallara göre, öğrencilerimiz staj konusunda şu konulara dikkat etmelidir:

  • Staj, sekizinci yarıyılda derslerin başladığı gün başlar.
  • Staj seçmeli ders yerine geçer ve 18 AKTS'dir.
  • Öğrenciler, staj yapmak istedikleri işletmeleri bahar dönemi başlamadan 1 ay önce staj komisyonuna bildirmelidir.
  • Öğrenciler, stajı bitirdikten sonra staj raporu hazırlamalı ve staj bittikten sonraki 5 gün içinde bölüme teslim etmelidir.
  • Hazırlanan rapor en az 5000 en çok 10.000 kelimeden oluşmalıdır. (Günlük min. 70 kelime)
  • Staj başarı puanı, iş yerinin vereceği puanın %60'ı, staj komisyonunun staj raporuna vereceği puanın %40'ı alınarak hesaplanır.
  • Stajda başarısız olan öğrenciler tekrar staj yapamazlar. Bunun yerine 18 AKTS'lik (toplamda 3 adet) seçmeli ders almak zorundadır.

Stajla ilgili diğer kurallar için İşletme Fakültesi Staj Sayfası'nı ziyaret edebilirsiniz.

Staj sürecini aşağıdaki staj akış şemasından takip edebilirsiniz:

 İlgili belgeleri fakülte staj sayfasından indirebilirsiniz.