Öğrenci Danışmanlığı

Danışman, lisans öğretimi boyunca öğrencinin başarı durumunu ve gelişimini izler. Öğretim programı çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrenciyi yönlendirir. Mezuniyeti için gerekli olan zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz olarak Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde almasını sağlar. Bölümler tarafından müfredatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle uygulanan intibaklarda öğrencileri yönlendirir. Alacağı dersleri onaylar. Öğrencinin mesleki uygulamalara yönlendirilmesine katkıda bulunur. Daha iyi çalışmasına ve yetişmesine yönelik olarak öğrencinin karşılaştığı problemlerin çözümünü sağlar ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrenci Danışmanları

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 1.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2.Sınıf     Arş. Gör. Mustafa Polat

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 4.Sınıf     Arş.Gör. Oğuz Demirel

Danışman iletişim Bilgileri:

Arş. Gör. Mustafa Polat
mustafapolat@duzce.edu.tr
Dahili: 3810

Arş. Gör. Oğuz Demirel
oguzdemirel@duzce.edu.tr
Dahili: 3857