Üniversitemizdeki “Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu” Sona Erdi

Eki 11

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Türk Edebiyatının önemli edebi kişiliklerinden Prof. Dr. Halûk İpekten anısına düzenlenen “Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu”, gerçekleştirilen birçok oturumun ardından sona erdi.

Sempozyumun ilk gününde; Prof. Dr. Halûk İpekten’in klasik edebiyatın anlaşılma ve anlamlandırma metodolojisinin en önemli temsilcilerinden biri olduğu vurgulanarak Türk biyografi geleneğine önemli katkılar sunduğunun altı çizildi.

Sempozyumun ikinci ve son gününde ise ülkemizin farklı üniversitelerinden gelen alanında uzman davetli konuşmacılar, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.  Klasik Türk Edebiyatı ile ilgili bildirilerin sunulduğu ve örnek eserler üzerinden çözümlemelerin gerçekleştirildiği sempozyumda, Klasik Türk Edebiyatının ses ve anlam dünyasına ilişkin birçok bilimsel bilgi verilerek konuyla ilgili yeni bakış açıları geliştirildi.

Klasik Türk Edebiyatının gerçek anlamda anlaşılmasına ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayan “Klasik Türk Edebiyatının Ses ve Anlam Dünyası Sempozyumu”, kapanış oturumunun ardından sona erdi.