Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi

Eki 10

Değerli Mensuplarımız,

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin hakemli elektronik dergisi olan “Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi”nin Aralık 2019 sayısı için makale kabulüne devam ettiği bildirilmiştir.

Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.