Üniversitemizde Bölgeye Önemli Katkı Sağlayacak Bir Merkez Daha Faaliyete Geçiyor

Ağu 10

Çevre ve sağlık alanlarındaki ihtisaslaşma çalışmalarını sürdüren Üniversitemizin, “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değer Üreten Üniversite felsefesiyle, kurulduğu günden bu güne sistemli ve planlı bir şekilde sürdürülebilir kalkınma için bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Üniversitemizin; yaptığı çalışmaların karşılığı olarak,  Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında ülkemizdeki beş üniversite arasına seçilme başarısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Çevre ve sağlık alanlarında desteklenen Üniversitemizin, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ardından, yönetmeliği yayımlanan “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi de resmi olarak faaliyetlerine başlayacak.

Tarımsal Atıklardan Kimyasal ve Kompozit Madde Elde Edilecek

Merkezimiz; Üniversitemizin çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında, tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edilmesi çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve endüstriye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını hayata geçirerek bölgeye yaymayı amaçlıyor.

Merkezimiz; tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve bunları araştırmacıların kullanımına sunmak gibi faaliyetleri yürütecek.

Çalışmaların Bölgeye Yayılması Hedefleniyor

Diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar gerçekleştirecek Merkezimiz, katma değerli ürün üretimi için endüstriyel çalışmalar yaparak pilot üretim tesislerini kurmayı hedefliyor.

Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlayacak olan Merkezimiz, konuyla ilgili araştırmacı yetiştirilmesini de destekleyecek.

Konu hakkında toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar da yürütecek “Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi”, tarımsal atık geri kazanım çalışmalarının yayılımı için faaliyetler gerçekleştirerek gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurma uygulamalarını da hayata geçirecek.