Üniversitemiz Öğrencilerinden Organik Tarım Üretimi

Nis 20

Üniversitemiz, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 2. sınıf öğrencileri, organik tarım ürünleri yetiştirmeye başladı.

Düzce ili üreticilerinden Nazım Çarşambalı’nın öğrencilerimizin kullanımına tahsis ettiği arazide seralarını kuran öğrencilerimiz, ilk mahsül olarak marul yetiştirmeye başladı. Bitki Koruma Bölümü 2. Sınıf öğrencilerimizden Onurcan Ulutaş’ın üretmiş olduğu ve son zamanlarda isminden çokça söz edilen solucan gübresinin kullanıldığı ürünlerde herhangi bir kimyasal ilaç veya gübre kullanılmıyor.

Ülke ve bölge tarımının bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek; doğal kaynakların sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılabilmesine olanak sağlayacak bilgileri üretmek ve yaymak amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine sürdüren Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, yeni bilimsel açılımlara öncülük edebilen, değişen dünya koşullarında aranan niteliklere sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.